Konání Valné hromady České asociace racketlonu

Termín: pondělí, 25.7.2022, od 18 hod.
Místo: Sportcentrum HECTOR, Malešická 655/59c, Praha 10 - Malešice
Program:
Zpráva o činnosti ČAR v roce 2021, hodnocení výsledků
Hospodaření, Účetní závěrka
Plán činnosti na další období
Volba předsedy a členů Výkonného výboru na další období
Různé

 

 

 

 Národní sportovní agentura