Články

Propozice na únorový turnaj v Hectoru najdete zde.

 

Podpora MŠMT

Činnost České asociace racketlonu byla v roce 2017 podporována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Díky této pomoci byl mimo jiné realizován projekt náborových akcí orientovaný především na podporu dětí a mládeže.

Podpora MŠMT v Programu V – Činnost sportovních svazů v r. 2017

Název projektu: Rozvoj pohybové všestrannosti všech věkových generací

Hlavním cílem České asociace racketlonu je podpora a zabezpečení pravidelné sportovní a pohybové činnosti u široké veřejnosti napříč všemi generacemi. Prostředkem je propagace a rozvoj všestranného sportu s názvem Racketlon, což je unikátní propojení nejpopulárnějších raketových disciplin – stolní tenis, badminton, squash, tenis. Vytváříme podmínky pro rozvoj sportu, který díky své pohybové pestrosti do značné míry eliminuje problémy jednostranného zatížení pohybového aparátu a tím výrazně snižuje riziko zranění i při vrcholové úrovni. Podporujeme sport, který nadchne pohybové příznivce všech generací od dětí po 70-ti leté seniory, sport, který má v ČR ohromný potenciál a který příkladně plní nejpřísnější nároky na vzornou a úspěšnou reprezentaci našeho sportu ve světě.

Díky finanční pomoci MŠMT jsme ve druhé polovině roku mohli realizovat delší dobu připravovaný projekt se zaměřením na získání nových hráčů s výraznou podporou dětí a juniorů do 21 let. Akci předcházela několikaměsíční příprava, zaměřená na co nejúčinnější a nejefektivnější propagaci (prezentace v médiích, tisk a rozvoz letáků do škol i sportovních klubů, umístění propagačních materiálů na informačních deskách magistrátů, webových stránkách, sociálních sítích, osobní jednání s řediteli škol a předsedy klubů příbuzných odvětví….) 

Hlavním prostředkem propagace pak byla série náborových turnajů, pořádaných v Litomyšli a v Praze. Součástí každého turnaje byla několikahodinová instruktáž, zaměřená jak na teoretické znalosti (pravidla i základy taktiky), tak praktické zvládnutí racketlonového utkání. Turnajům předcházel výběr a proškolení zkušených hráčů racketlonu a nejkvalitnějších racketlonových trenérů. 

Akce se setkaly s velmi příznivým ohlasem nejen ze strany nových hráčů ale také rodičů, kteří ocenili jednak všestranný pohybový charakter tohoto sportu a také celodenní intenzívní pojetí turnaje na rozdíl od soutěží v jiných sportech, kde děti zpravidla končí po prvním prohraném utkání. O správné strategii a účinnosti naší propagace nás přesvědčila i výsledná čísla nových účastníků v průběhu celého roku 2017. Z celkového počtu 73 nových hráčů je 21 v žákovské a juniorské kategorii. Jisté je, že bez finanční podpory by se taková čísla nemohla naplnit.      Vždyť účast dětí do 16 let byla zcela zdarma a junioři do 21 let hradili jen symbolické startovné. Velkou úlevu měli i ostatní noví hráči.

Výsledek prvního turnaje 2018 - lednového Czech Tour v Hectoru - najdete zde.

Propozice na Czech Tour v Hectoru v lednu 2018

naleznete zde.

Výsledek prosincového III. náborového turnaje a Czech Tour v Hectoru najdete zde.

  

 

FINANČNĚ PODPORUJE