0racketlon.jpg
1severinova_zuzka_680x230.jpg
3karvina.jpg
Shadow

Kompletní výsledky turnaje najdete zde.

Poslední červencový týden pořádala Česká asociace racketlonu v pražském Hectoru stále oblíbenější racketlonový kemp spojený se soustředěním juniorské reprezentace a zakončený v pátek 30.7.2021 turnajem v singlech a rodinných deblech. 

Kempu se zúčastnilo celkem 19 hráčů, z nich většina juniorů (8 od 9 do 13 let, 6 od 14 do 18 let, 5 dospělých). Účastníci byli rozděleni do 4 výkonnostních skupin, každá skupina absolvovala během 4 tréninkových dnů 8 dvouhodinových lekcí ve čtyřech racketlonových disciplínách. Celý kemp byl veden kvalifikovanými trenéry v duchu pohybové všestrannosti.  Specializované lekce byly doplněny dalšími sporty (beach, fotbálek, bowling, pétanque …). Součástí všech lekcí bylo protahování a kompenzační cvičení. 
Páteční turnaj absolvovali nejen účastníci kempu, ale přidali se i další hráči různých výkonnostních kategorií. V singlech se soutěžilo ve 3 kategoriích – A,B,C, v rodinných deblech A,B. Singlové Áčko skončilo v pořadí - Jakub Švec, Kamil Staněk, Miloš Pospíšil, Béčko – Roman Fojtík, David Skulina, Hana Rábová. Rodinné debly A ovládli Drábkovi před Sedláčkovými a Pavelkovými, pořadí v B bylo Smetanovi, Velázquezovi, Balkovi. Spojené akce sklidily velký ohlas ze strany všech účastníků i navzdory nutnosti dodržování zásad bezinfekčnosti i přísných hygienických opatřeních (účastníci se prokazovali negativními testy nebo absolvovali testování na místě celkem 3x – po,st,pá). 
Na hladkém průďěhu akce mělo zásluhu i kvalitní stravování a vstřícný přístup vedení i personálu areálu Hector. Velký dík patří našim partnerům, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné tyto akce organizovat. Jedná se o MŠMT, Národní sportovní agenturu, společnost Česká voda a Wilson jako hlavní partneři Českého racketlonu. 
V návaznosti na příznivé ohlasy i uvolněný termín na konci srpna rozhodlo vedení České asociace racketlonu o zařazení dalších prázdninových akcí – mini-kempík + turnaj v termínu 28.-29.8.2021.