Články

FAQ

Kdo se stará o rozvoj racketlonu v ČR?

Česká asociace racketlonu (ČAR), založená v roce 2005 je nezisková organizace (občanské sdružení), která je členem sdružení národních sportovních svazů (ČSTV) a členem Mezinárodní racketlonové federace (FIR)

Co ČAR pořádá?

Sérii národních turnajů Czech Tour každých 4-6 týdnů a 1-2 mezinárodní turnaje ročně, zařazené v sérii World Tour. Účast v turnajích Czech Tour není vázána členstvím v ČAR. Propozice každého turnaje se způsobem přihlašování jsou zveřejněny na domácích stránkách vždy 2-3 týdny před termínem konání turnaje.

Na těchto turnajích je vyhlašováno několik kategorií v singlech (zpravidla ženy, muži, senioři 45, příp.55) i deblech (mužské debly, smíšené debly, sen. debly).
Turnaje Czech Tour jsou pořádány v areálech s potřebnou sportovní vybaveností (stolní tenis, badminton, squash, tenis). 

Předběžný kalendář národních i mezinárodních turnajů je zveřejněn na domácích stránkách vždy v prosinci předchozího roku.

Co ČAR zajišťuje?

ČAR eviduje výsledky ze všech oficiálních turnajů Czech Tour a aktualizuje národní výkonnostní žebříček. Pravidelně informuje o účasti našich hráčů na mezinárodních turnajích i Mistrovství světa.

Co ČAR ještě nabízí?

Umožňuje uzavření individuelního členství a svým členům nabízí zajímavé výhody, prezentované na

  1. sleva 20% na startovném v turnajích Czech Tour.
  2. sleva na startovném v turnaji Czech Open
  3. příspěvek na startovné ve vybraných turnajích World Tour
  4. zvýhodněné podmínky pro trénink racketlonových disciplin ve vytypovaných sportovních zažízeních
  5. Výše ročního členského poplatku je stanovena výborem ČAR a vyhlášena vždy na konci předchozího kalendářního roku

 Jak je to s účastí v mezinárodních turnajích

Účast v oficielních mezinárodních turnajích série World Tour je podmíněna individuelní registrací každého hráče na mezinárodním racketlonovém portálu: www.resultreporter.com a vázána úhradou ročního poplatku hráčské licence (v r. 2013 činil poplatek 12.- Є), splatného na prvním turnaji.

ČAR se dále dle svých možností stará o propagaci racketlonu a  vyhledává partnery na zajištění  lepších podmínek pro další rozvoj.

Oceníme každou iniciativu tohoto druhu ze strany hráčů a jejich příznivců.
Pro další informace jsme vám k dispozici na adresách:

- rejthars(zavináč)gmail.com

- janport(zavináč)centrum.cz