Články

Žebříčky

Žebříčky podle nového bodování v PDF: 
Muži všech kategorií
Ženy všech kategorií
Muži
Ženy
Senioři 45+
Seniorky 45+
Senioři 50+
Seniorky 50+
Senioři 55+
Seniorky 55+
Senioři 60+
Junioři U21
Juniorky U21
Junioři U18
Juniorky U18
Junioři U16
Juniorky U16
Junioři U13
Juniorky U13

Aktualizováno k 1.1.2022

Systém bodování pro singly: Množství bodů za jednotlivé turnaje se přiděluje dle umístění hráče/hráčky v turnaji dle bodovací tabulky. Bodovací tabulky jsou rozděleny do čtyř bodových úrovní A-B-C-D.  Do celkového bodového součtu se započítává nejvyšší bodový zisk z 10 turnajů (2 turnajů s koeficientem 1,5 (MČR/SR) a 8 turnajů s koeficientem 1 (ostatní turnaje Czech Tour) odehraných za posledních 730dní. 

Pravidla pro výpočet bodů na turnaji:
1. Předepsaný minimální počet hráčů v kategoriích - 8 hráčů (Muži A, sloučené skupiny), 4 hráči (Ženy, Muži B, Muži C, Senioři 45+,50+,55+,60+, Seniorky45+,50+,55+,60+, Junioři U21, Juniorky U21, Junioři U18, Juniorky U18, Chlapci U16, Dívky U16,  Chlapci U13, Dívky U13). Za chybějícího hráče do minimálního počtu hráčů v kategorii se snižuje bodová hodnota získaná za umístění o 10%(u min. 8 hráčů) a o 20% (u min. 4 hráčů)

2. Skupina sloučená z více kategorií - při nízkém počtu hráčů v kategorii může pořadatel turnaje sloučit více kategorií do jedné skupiny. V takto sloučených skupinách může hráč/hráčka získat bodový zisk ze dvou variant výpočtu,započítává se vyšší. První varianta je vypočtena podle umístění ve sloučené skupině a druhá varianta je vypočtena též podle umístění ve sloučené skupině, ale jen z hráčů/hráček ve stejné kategorie a to podle pravidla minimálního počtu hráčů v kategorii. Bodová hodnota sloučené skupiny se řídí nejvyšší hodnotou kategorie hráčů ve skupině. Pravidla sloučené skupiny se neuplatňuje pouze ve skupině muži A.  

Rozdělení turnajů:
Turnaj A - kategorie (Muži A, turnaje se musí účastnit minimálně 5 hráčů z první dvacítky mužského žebříčku při nesplnění se snižuje na Turnaj B s variantou min. počtu 4 hřáčů)
Turnaj B - kategorie (Muži B, Ženy, Senioři 45+ a 50+, Seniorky45+ a 50+, Junioři U21, Juniorky U21)
Turnaj C - kategorie (Muži C, Senioři 55+ a 60+, Seniorky 55+ a 60+, Junioři U18, Juniorky U18, Chlapci U16, Dívky U16, Nováčci)
Turnaj D - kategorie (Nováčci U16, Chlapci U13, Dívky U13)

U Mistrovství České republiky se získaná bodová hodnota násobí koeficientem 1,5. U ostatních turnajů Czech Tour je koeficient 1.

Pravidla pro nasazování: (platnost od 1.12.2017): Na všech turnajích Czech tour a na MČR se bude nasazovat dle tohoto klíče: přednost budou mít hráči umístění na světovém žebříčku do 60. místa dané kategorie a to za podmínky, že hráč má do Českého žebříčku započítané alespoň 2 turnaje. Dále se bude zohledňovat již jen žebříček český.
Způsob nasazování: nejdříve 1. (nahoru) a 2. (dolů), dále postupně: pozice 3. a 4. - los, pozice 5. a 6. - los a konečně pozice 7. a 8. - los...atd. Nasazuje se 1/4 hráčů z celkového počtu hráčů v pavouku: 8 - 2, 16 - 4, 32 - 8 (platí i v případě, že pavouk je neúplný, např. v případě účasti 11 hráčů v pavouku pro 16 hráčů se nasadí 4 hráči)

 

 

  

 

FINANČNĚ PODPORUJE

Národní sportovní agentura