0racketlon.jpg
1severinova_zuzka_680x230.jpg
3karvina.jpg
Shadow

Kompletní výsledky turnaje najdete zde.

27.7.- 31.7.2020 uspořádala Česká asociace racketlonu 3.prázdninový kemp, spojený se soustředěním juniorských reprezentantů. Akce proběhla v pražském areálu HECTOR pod vedením kvalifikovaných trenérů (Petr Marat – Stolní tenis, Tomáš Kubáň – Squash, Pavel Synovec – Badminton, Jan Rejthar – Tenis) a absolvovalo ji celkem 24 účastníků. Převážnou většinu tvořili junioři, nejmladších do 11 let bylo 7, do 14 let 6, do 18 let – 3. 

Kromě intenzívních tréninků v racketlonových disciplínách hráči vyzkoušeli i další sporty a různorodé pohybové aktivity. Velký důraz byl kladen na kompenzační a protahovací cvičení. Přímo v areálu bylo zajištěno kvalitní stravování a důsledný pitný režim. Celý tréninkový proces byl zkvalitněn moderní technikou (nahrávací stroje, natáčení pohybových struktur s následným rozborem …). Běhen prvních čtyř dnů každá skupina absolvovala dva dvouhodinové bloky v každé racketlonové disciplíně. 

Pátý den akce vyvrcholila turnajem, kde absolventi kempu byli doplněni dalšími hráči, počet tak narostl na celkových 50 účastníků. Soutěžilo se v 5 singlových kategoriích, mladší junioři, starší junioři, muži A, muži B a ženy. V odpoledních a večerních hodinách se ještě odehrály párové disciplíny. Početnější osmičlennou skupinu tvořily mixy a debly dospělých, druhou kategorií byly nově uspořádané rodinné debly (rodič+dítě). Zejména tato kategorie se setkala s velmi příznivou odezvou. Páteční akce zařazená do série národních turnajů Czech Tour se protáhla do pozdních večerních hodin a všichni účastníci zaslouží uznání nejen nad sportovními výkony ale také nad obdivuhodnou vytrvalostí.

Všechny tři akce, uspořádané v posledním červencovém týdnu mohly být zorganizovány v této kvalitě jen díky příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poděkování také patří našemu hlavnímu dlouhodobému partnerovi, spol. Amersports (WILSON).